PRIVACY POLICY  

PRIVACY POLICY WEBSITE ALGEMEEN

1. Privacyverklaring website

Voor Blockbuster Media B.V., onderdeel van Banijay Benelux, (“Blockbuster Media”) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Blockbuster Media volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy ziet op de wijze waarop Blockbuster Media de persoonsgegevens van de gebruiker (“Gebruiker/‘je’”) van de onderhavige website (“Website”) verwerkt.

Verwerking van Persoonsgegevens op deze website
De Website is primair bedoeld om de Gebruiker te informeren over het bedrijf Blockbuster Media, haar talenten en projecten en de door haar geproduceerde audiovisuele content. Blockbuster Media verwerkt op de Website in beginsel dus geen persoonsgegevens van Gebruiker, behalve indien Gebruiker gebruik wenst te maken van één bepaald onderdeel van de Website: de sollicitatiefunctie via het onderdeel ‘Werken Bij’, waarbij je terecht komt op de website van Banijay Benelux. Blockbuster Media plaatst op die locatie haar vacatures. Middels de sollicitatiefunctie kan Gebruiker solliciteren op een vacature van Blockbuster Media door zijn/haar persoonsgegevens aan Blockbuster Media te verstrekken, zoals naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele (optionele) aanvullende gegevens die verband houden met het sollicitatieproces. Deze persoonsgegevens zullen door Blockbuster Media uitsluitend vertrouwelijk worden behandeld in het kader van de sollicitatieprocedure en verwerkt volgens de Privacy Policy Sollicitanten van Banijay Benelux. De Privacy Policy Sollicitanten maakt integraal onderdeel uit van deze privacy policy.

 

Cookies
Blockbuster Media gebruikt op de Website functionele en noodzakelijke cookies om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Zie voor gebruik van cookies de Cookie Policy.

 

Contact en verzoeken inzake persoonsgegevens
Voor meer informatie over de wijze waarop Blockbuster Media persoonsgegevens verwerkt of voor vragen over deze privacy policy, kan te allen tijde contact worden opgenomen met Blockbuster Media via mijngegevens@banijaybenelux.com. Indien Blockbuster Media jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je onder meer het recht om Blockbuster Media een verzoek te doen tot inzage in, verbetering, verwijdering en/of aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt dit verzoek schriftelijk en onder vermelding van datum, naam-, en contactgegevens richten aan Blockbuster Media als verwerkingsverantwoordelijke:

Blockbuster Media B.V.
T.a.v.: Afdeling Juridische Zaken en Blockbuster Media
Postbus 12121
1100 AC Amsterdam
en/of: mijngegevens@banijaybenelux.com

Blockbuster Media zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren.

Wijzigen Privacy Policy
Blockbuster Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacy policy te wijzigen of aan te passen. We adviseren je dan ook om regelmatig deze policy te bekijken.

Datum: 17-03-2022
De privacy policy tonen in een pdf-bestand? Klik dan hier.

2. Specifieke Privacy Policies
a. Privacyverklaring Talenten Blockbuster Media: van toepassing op talenten van Blockbuster Media.
b. Privacy Policy Sollicitanten : van toepassing op sollicitanten van Blockbuster Media.
c. Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens: van toepassing op kadidaten en deelnemers, die deelnemen aan producties, van Blockbuster Media.